Vŕtanie studní – postup realizácie

 1. Pri prvom kontakte dohodneme osobné stretnutie so zákazníkom, ktorého podrobne oboznámime s problematikou vŕtania studne.
 2. Nasleduje obhliadka priamo na mieste, kde požadujete studňu.
 3. Obhliadkou prútikára a hydrogeológa určíme najvhodnejšie miesto na vrt, ktoré zabezpečí kvalitu a výdatnosť.
 4. Je samozrejmé že hľadáme len spodnú vodu, čo najsilnejší a najčistejší zdroj.
  (Kvalitná spodná voda začína v hĺbke od 15m a viac. Hĺbku studní určíme od-do v metroch a potom aj ručíme za to, že to tak bude.)
 5. Vŕtame priemer: D-191 mm.
  Vrt preplachujeme viackrát airliftom – vzduchom.
  Vŕtame takú hĺbku, aby ste vo vŕtanej studni mali stĺpec vody minimálne 20m.
  Vodu určenú našim prútikárom (hydrogeológom) garantujeme! Pri hľadaní vody určujeme len pravdepodobnú hĺbku, skutočná hĺbka však môže byť v určitých prípadoch väčšia, alebo aj menšia.
  Zapaženie vrtu: pažnice s atestom na pitnú vodu:
    D-140 mm o hrúbke steny - 4,2 mm. Spoje sa nitujú, perforácia ručne
    D-140 mm o hrúbke steny – 6,5 mm. Spoje na závit, perforácia robená strojom
  Potom pažnice obsypeme premývaným riečnym štrkom, frakcia 4-8 mm – filtrácia.
  Nakoniec vrt utesňujeme Bentonitom proti vrchnej vode.
  Ak je vrt slabšie prepláchnutý, máme výkonné čerpadlo na prečerpanie a prečistenie, aby ste si potom mohli pokojne do studne založiť Vaše nové čerpadlo.

Naše služby

 • Vŕtanie studní
 • Hydrogeológia
 • Inžinierska geológia – vypracovanie posudku pod stavbu

Cieľ našej práce

 • Spokojnosť zákazníka
 • Serióznosť
 • Kvalita

Prierez vŕtanej studne

vrtstudne-rez-studnou

Zle urobený vrt, malá hĺbka (nedá sa prehlbovať), málo vody (nedá sa prehlbovať), nedostatočný obsyp, či zlé zatesnenie sa nedajú opravovať. V týchto prípadoch je potrebný nový vrt. Výber správnej firmy je preto dôležitý, aby sa vaše náklady nakoniec neznásobili, oproti pôvodnému zámeru na vŕtaní ušetriť.