Studňu nenechajte na amatérov

Kopanú alebo vŕtanú studňu? Na túto častú otázku si ľudia jednoducho odpovedajú podľa vlastných potrieb, tradícií a finančných možností. Studňa ako zdroj nevyhnutnej tekutiny pre ľudský život je investíciou do budúcnosti. Preto je nutné prehodnotiť jej dopad na kvalitu ľudského zdravia a vplyv na okolité životné prostredie aj za cenu navýšenia počiatočnej investície.

Ak stojíte pred rozhodnutím, či si zriadiť na pozemku vŕtanú alebo kopanú studňu, rozhodnutie by malo súvisieť najmä s tým, na čo vodu budete využívať. Kopaná studňa ako zdroj vody sa odporúča najmä na zavlažovanie záhrad a trávnikov. Ak by ste z nej chceli brať pitnú vodu, na to má príliš veľa hendikepov a preto je lepšie uprednostniť studňu vŕtanú. Čítaj viac

Vŕtanie studne – kedy treba stavebné povolenie?

Studňu si môže vybudovať každý na svojom vlastnom pozemku, bez akéhokoľvek povolenia, len ak dodrží ustanovenia príslušných zákonov. Keďže ide o stavbu, ktorá zasahuje do podzemných vôd, problematika povoľovania studní je upravená predovšetkým vo vodnom zákone a stavebnom zákone.
Každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody alebo podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám. Čítaj viac

Možnosti vŕtania studní

Vŕtanie studní na vrstevnú vodu

Vedeli ste o tom že studňa uložená na vrstevnú vodu je vždy vŕtaná studňa? Studne uložené na vrstevnej vode vybavujeme dvojvrstvovou rúrou až po cieľovú zvodnenú vrstvu.

Studňu budovanú na vrstevnú vodu je potrebné vždy vystrojiť dvoma rúrami rôzneho priemeru. V tom prípade rúru s väčším priemerom uložíme na vodonepriepustnú vrstvu nachádzajúcu sa nad zvodnenou vrstvou. Účelom je zabrániť tomu, aby sa nečistoty z povrchu dostali do zvodnenej vrstvy. Následne do zvodnenej vrstvy navŕtame vrtákom s menším priemerom a uložíme tzv. filtračnú rúru. Čítaj viac