Možnosti vŕtania studní

Vŕtanie studní na vrstevnú vodu

Vedeli ste o tom že studňa uložená na vrstevnú vodu je vždy vŕtaná studňa? Studne uložené na vrstevnej vode vybavujeme dvojvrstvovou rúrou až po cieľovú zvodnenú vrstvu.

Studňu budovanú na vrstevnú vodu je potrebné vždy vystrojiť dvoma rúrami rôzneho priemeru. V tom prípade rúru s väčším priemerom uložíme na vodonepriepustnú vrstvu nachádzajúcu sa nad zvodnenou vrstvou. Účelom je zabrániť tomu, aby sa nečistoty z povrchu dostali do zvodnenej vrstvy. Následne do zvodnenej vrstvy navŕtame vrtákom s menším priemerom a uložíme tzv. filtračnú rúru.

Perforovanú, alebo štrbinovú filtračnú rúru obložíme filtračnou látkou vybranou v závislosti od zrnitosti zvodnenej vrstvy. Pod perforovanou vrstvou je cca. 3-5 metrový úsek rúry na zachytenie piesku. Priemer vložky je obvykle medzi 100 – 200 mm.

V rúre nad priemerom 160 mm je možné umiestniť aj membránové ponorné čerpadlo. V prípade menšieho priemeru možno vodu dostať na povrch pomocou rúrového ponorného čerpadla, alebo ručným čerpaním. Priemerná hĺbka rúrovej studne je 25 metrov, odber vody sa deje čerpadlom namontovaným na studňu. Nahradenie vody vyčerpanej zo studne sa deje z okolitých vrstiev.

Vŕtanie studní na spodnú vodu

Studňa budovaná na spodnú vodu sa obvykle vyvložkuje jednovrstvou rúrou. Z vŕtanych studní nazývame rúrovými studňami tie suchou metódou vŕtané studne, ktoré majú menšiu hĺbku ako 30 metrov. Rúrové studne sa vyhlbujú blízko pri povrchu predovšetkým do štrkovo-pieskových zvodnených vrstiev, ktoré sú obyčajne výdatné a voda sa do nich dopĺňa z viacerých smerov.

Čo je potrebné vedieť k profesionálnemu vŕtaniu studní a aké sú možnosti vŕtania?

Je dôležité vedieť, na aký účel bude studňa používaná: na zavlažovanie, pre domácnosť, alebo ako pitná voda. K stanoveniu rozmeru je potrebné posúdiť kvalitu podložia, zrnitosť zvodnenej vrstvy.

Studne budované na spodnú vodu majú zvyčajne malú hĺbku, väčšinou nie sú hlbšie ako 20 metrov, v niektorých prípadoch však môžu dosahovať hoci aj 50-70 metrov. Aj vŕtanie malých a stredne veľkých studní si vyžaduje riadnu prípravu, odborné znalosti a skúsenosti.

Podomácky, alebo neodborne realizované studne sa v priebehu krátkej doby stanú nepoužiteľnými. Vo vážnejších prípadoch môže dôjsť aj k tomu, že zle vyvŕtaná studňa znečistí zvodnenú vrstvu. Zle vyvŕtané studne môžu nielen ohroziť životné prostredie, ale sú aj nebezpečné.

Ak chcete aj Vy mať spoľahlivo fungujúcu studňu, ktorá Vás bude dlhodobo a spoľahlivo zásobovať vodou dobrej kvality, zverte vŕtanie studne do rúk profesionálnych odborníkov. Zverte vŕtanie studne do našich rúk!