Inžiniersko hydrogeologické práce

Postup realizácie inžiniersko hydrogeologických prác

 • hydrogeologický prieskum ( vrtné práce + vyhodnocovacie práce )
 • vyhľadávanie zdrojov pitnej a užítkovej vody
 • vyhodnovacie práce vrtov a studní s určením PHO a Rozborov vody
 • hydrogeologický dozor pri realizácii hg. vrtov a studní
 • hydrogeologické posudky pre vsakovanie a ČOV
 • inžinieskogeologický prieskum ( vrtné práce + vyhodnocovacie práce)
 • inžinierskogeologické posudky RD ( rodinných domov )
 • inžinierskogeologický dozor počas výstavby stavebných objektov
 • zhodnotenie vhodnosti stavebných pozemkov pre výstavbu RD a stavebných objektov
 • riešenie záloženia stavebných objektov
 • zhonotenie stability územia
 • pedologický prieskum
 • odvoňovanie práce
 • zavlažovacie práce